Jdi na obsah Jdi na menu
 


                                                Aragorn

Vysoký ošlehaný muž s Obrazekpronikavým pohledem, dobře ozbrojený a zahalený v zabláceném plášti: tak ho potkají hobiti v hůreckém hostinci U Skákavého poníka. Ječmínek Máselník jim prozradí, že se mu říká Chodec a že je Hraničář – jeden z potulných seveřanů - , který kráčí světem na svých dlouhých nohách a čas od času se objeví, když ho lidé nejméně očekávají.

 

Vyhlíží temně a nebezpečně, je v něm však skryto daleko víc, než se na první pohled zdá. Brzy se ukáže, že je Chodec důvěrným spojencem Gandalfa Šedého a ještě něčím víc…

 

Tajemný Chodec je nositelem toho nejušlechtilejšího dědictví. Jeho pravé jméno je Aragorn, syn Arathornův, je náčelník Dúnadanů, pozůstatku dávného národa mužů ze Severu, a přestože nenosí korunu, je potomkem Velekrálů a zároveň dědicem Isildura Gondorského. Jako odznaky svého dědictví nosí dva prastaré a mocné předměty: zlomený meč Narsil, kterým Isildur uťal Jeden prsten ze Sauronovy ruky a Barahirův prsten, prsten v podobě dvou hadů se smaragdovýma očima, jejichž hlavy se dotýkají pod zlatými kvítky, jež jeden z nich polyká a druhý podpírá.

 

V dětství osiřel a byl vychováván u Elronda Půlelfa v Roklince. Už dlouho miluje Elrondovu dceru, krásnou Arwen Večernici. Ona však je obdařena nesmrtelným životem elfů, zatímco on je smrtelník. Osud na Aragorna těžce doléhá. Jako člen Společenstva Prstenu se zavázal pomáhat Tomu, kdo nese Prsten, má před sebou dlouhou pouť a velkou válku, na nichž závisí budoucnost svobodných národů Středozemě. Aragorn musí v obou sehrát klíčovou úlohu, než může vůbec začít přemýšlet o svých vlastních starostech.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Arwen

ObrazekElrondova dcera a zároveň vnučka Galadriel, Paní Zlatého lesa. Říká se, že Arwen je nejkrásnější z živých bytostí. Je stará několik tisíc let a stejně jako její otec oplývá moudrostí věků a je znalá elfské učenosti. Přesto miluje smrtelného člověka. Vychovali ji elfové v Lothlórienu, Zlatém lese, ale když se vrátí do otcovy říše, setká se tam s Aragornem, kterého od smrti rodičů vychovával Elrond, a zamiluje se do něho. Nyní má před sebou strašlivou volbu: jednat podle Aragornovy vůle a odplout s ostatními elfy přes moře do Zemí neumírajících, nebo se jako Lúthien vzdát nesmrtelnosti.

Arwen nosí velký a kouzelný elfský šperk zvaný Večernice a sama je také známa pod tímto jménem. Symbolizuje nejen její dobrotu a krásu, ale i její dlouhověkost. Když ho tedy daruje Aragornovi na jeho velkou pouť do stínu, dává mu také své srdce a život.

Obrazek

Obrazek

Bilbo

ObrazekUčenec, básník, skladatel písní, pyšný majitel brokátových vestiček, vypravěč příběhů a přítel elfů – to je Bilbo Pytlík, jeden z nejproslulejších a nejdéle žijících hobitů v dějinách Kraje. Nejvíc se však proslavil jako dobrodruh, což je mezi hobity zvláštnost. Tato skutečnost je důsledkem událostí, které vylíčil ve své knize Tam a zase zpátky, příběh hobita, kdy se s čarodějem Gandalfem a několika trpaslíky zúčastnil hrdinské výpravy a vrátil se do Hobitína s jistým prstenem, který vyhrál v hádankářské soutěži s tvorem známým jako Sméagol neboli Glum. Mnozí sousedé – a někteří příbuzní – mu od té doby říkají „bláznivý Pytlík“.

Šedesát let po návratu z cesty oslavil Bilbo své stojedenácté narozeniny a předal celý majetek svému mladému příbuznému Frodovi, protože se rozhodl odcestovat do elfského útočiště Roklinky, v klidu tam dopsat své velké dílo a ve společnosti Elronda Půlelfa studovat elfskou učenost.

Obrazek

Boromir

ObrazekBoromir je nejstarší syn Denethora, současného správce Gondoru, který sedí na vysokém stolci v Minas Tirith, hlavním městě Gondoru. Od pádu Elendilova syna na Kosatcových polích si Gondorští nezvolili krále, ale místo toho ustanovili urozeného správce, aby spravoval zemi do té doby, než se vrátí bájný Isildurův dědic a vznese nárok na trůn. Ve skutečnosti žijí bez krále už tak dlouho, že nikdo neočekává, že by takový muž mohl existovat.

Boromir připutoval na sever do Roklinky, aby hledal vysvětlení opakujícího se snu, ve kterém se mluví o „procitnutí Isildurovy zhouby“ – věci, která způsobila smrt Velekrále. V Roklince se dozví, že je to Jeden prsten, nyní v rukou Froda. Gondor leží ze všech království nejblíže stínu: z cimbuří Minas Tirith jsou zřetelně vidět temné štíty Mordoru a gondorští válečníci musejí odedávna vytrvale odrážet útoky skřetů a jiných zlých stvůr Temného pána.

Stejně jako dávný Velekrál nahlíží i Boromir, že by Jeden prsten mohl být užitečný při obraně jeho lidu, když se však v Roklince odhalí, že tmavovlasý podivín, kterému říkají Chodec, je Aragorn, syn Arathornův, poslední náčelník Dúnadanů a dědic gondorského království, Boromir není zcela přesvědčen, že se skutečně jedná o muže, kterému je souzeno znovu sjednotit pradávná království a uvést je do nového věku. Přes své pochybnosti nabídne své služby Tomu, kdo nese Prsten, chce mu pomáhat na jeho výpravě a stane se chrabrým členem Společenstva prstenu.

Boromir s sebou nosí velký meč, štít a roh z divokého vola opásaný stříbrem a popsaný starobylým písmem. Říká se, že zatroubí-li se na tento roh v krajní nouzi kdekoli na území Gondoru, tomu, kdo zatroubí, bude okamžitě poslána pomoc, ale když je Boromir při putování Společenstva tísněn skřety, je bohužel příliš daleko od hranic rodné země na to, aby pomoc mohla přijít včas.


Obrazek

Obrazek

Elrond

Právě během války proti Sauronovi ve Druhém věku založil Elrond útočiště Roklinku jako bezpečný úkryt pro svůj lid a od té doby je jejím pánem. Bojoval v bitvě Posledního spojenectví elfů a lidí na Dagorladu a sloužil jako herold elfského krále Gil-galada, který v té bitvě padl. Když Isildur uťal Sauronovi z ruky Jeden prsten, Elrond na něho naléhal, aby Prsten zničil v puklinách Hory osudu, ale jeho moudré rady nebyly vyslyšeny, a místo aby byl Sauron sprovozen ze světa jednou provždy, získal novou příležitost opět vybudovat svou moc.

Elrond Půlelf žije už tisíce let a je pověstným uzdravovatelem a strážcem nesmírné elfské učenosti. Nosí Vilju, Prsten vzduchu, jeden ze tří velkých elfských prstenů, které byly ukovány ve Druhém věku Středozemě. Jeho přízvisko Půlelf se váže k tomu, že pochází v přímé rodové linii od smrtelného hrdiny Berena a elfské princezny Lúthien, která se z lásky k Berenovi vzdala své nesmrtelnosti, aby s ním až do konce žila ve Středozemi, místo aby odplula do Zemí neumírajících.

Právě Elrond svolává do Roklinky radu zástupců svobodných národů Středozemě, aby se rozhodlo, jak skoncovat se Sauronovým Vládnoucím prstenem.

Dcerou Elronda Půlelfa je Arwen a jeho schovancem Aragorn, syn Arathornův, kterého Elrond vychovával a ochraňoval v Roklince, dokud nebude moci vznést nárok na své právoplatné dědictví.

Obrazek

Obrazek

Eomer

ObrazekObrazek

Obrazek

Eovyn

ObrazekObrazek


Obrazek

Faramir

Obrazek
Obrazek

Obrazek

Frodo

ObrazekFrodo Pytlík v dětství osiřel a hobit, kterému říká strýček Bilbo, ho adoptoval. Bilbo si Froda přivedl k sobě do Dna pytle ne z dobročinnosti, ale proto, že to byl jediný z jeho početných příbuzných, který měl ducha a odvahu. Frodo byl uchvácen Bilbovou knihovnou a příběhy o jeho výstředním putování napříč Středozemí. Jako bystrý žák se Frodo naučil trochu mluvit a číst elfsky, a tato schopnost mu časem vynese jméno Elvellon, neboli přítel elfů. Mnozí obyvatelé Hobitína si ovšem myslí, že díky všem těm bláznivým historkám o elfech, trpaslících a dracích není Frodo tak praktický hobit, jak by měl být. Frodo má ovšem prochozeno celé širé okolí Hobitína. Se svým přítelem Samem Křepelkou probádal silnice i pěšinky v Kraji a díky tomu si vypěstoval jistou zálibu v cestování – což je dobře, protože brzy bude muset vyjít na dalekou cestu.

Když se Bilbo Pytlík rozhodne odejít z Hobitína a žít mezi elfy, nenechá Frodovi jen dům, ale také všechen osobní majetek včetně jistého prstenu, který bude muset jako dědic odnést z Kraje, a ještě mnohem dál. Přestože Prsten vypadá jako malý neškodný kroužek, je skutečně tíživým břemenem, protože neustále pokouší a našeptává v Černé řeči, jazyce Mordoru. Má schopnost přivolávat pozornost služebníků Nepřítele a stává se magnetem pro Sauronovo pátrající Oko. Prsten si neustále přeje vrátit se ke svému tvůrci. Na svou ochranu dostane Frodo od Bilba meč zvaný Žihadlo, který vyrobili elfové. Jeho ostří zmodrá, jakmile se na blízku ocitnou skřeti. A také kroužkové brnění. které vytvořili trpaslíci z mitrilu. Je lehké jako pírko a při tom tvrdé jako dračí šupiny.

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Galadriel

Paní Gladriel – babička Arwen – vládne velikou mocí. Nosí jeden ze tří Velkých prstenů – Nenju, a kdyby měla v rukou i Jeden prsten, byla by silnou soupeřkou Temného pána Saurona.

Galadriel vlastní čarovné zrcadlo, v němž ti, které k tomu vyzve, mohou spatřit obrazy minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti, když se rozhodují, jak jednat.

Její manžel je Pán Celeborn, který pochází ze Severního království v Temném hvozdu.

Celeborn a Galadriel udržují Lothlórien jako bezpečné útočiště pro elfy, kteří se rozhodli zůstat ve Středozemi a neodplout do Zemí neumírajících, prostřednictvím kouzel a také díky bdělé ostražitosti svých bojovníků, vedených takovým kapitány, jako je lesní elf Haldir.

Galadriel a Celeborn dají Společenstvu mnoho darů, mimo jiné elfské pláště, ve kterých budou téměř neviditelní pro oči nepřátel a které se zapínají sponou ve tvaru stříbrného a zeleného lístku, dále oplatky lembasu, elfského cestovního chleba (jedno sousto zasytí dospělého člověka) a také tři elfské čluny, aby mohli plout po proudu Anduiny.

Obrazek

Gandalf

Obrazek

Pytlíka, aby dohlédl na bezpečnost Kraje a ujistil se, že stín, který postupuje z Mordoru stále dál, se nevetřel už i do zapadlého venkovského zátiší.

Obyvatelé Hobitína však Gandalfa znají především jako potulného kouzelníka, který vyfukuje pěkné kroužky dýmu a předvádí ohňostroje. Malý nárůdek nemá potuchy, jaká je skutečná moc jejich občasného návštěvníka.

Jako jeden z Istary dovede Gandalf vládnout mocnými kouzly a má velké znalosti o historii Středozemě. Jeho pravý nikdo neví. Čaroděj Gandalf má rád hobity, a tak čas od času navštíví Hobitín a svého přítele Bilba

Právě Gandalf Šedý, kterého elfové znají jako Mithrandira, povede Společenstvo na počátku jejich pouti z Roklinky. Vlastní elfský meč Glamdring.Obrazek

Obrazek

 Gimli

 

Jeden z urozených trpaslíků z Ereboru, Osamělé hory, Gimli, syn Glóinův byl vyslán jako posel na Elrondovu radu v Roklince.

Obrazek

Gimli je jako všichni trpaslíci paličatá a tvrdý, pyšný a k tomu výborný bojovník. umí být taky nevrlý,. mrzutý a tvrdohlavý a jako mnoho jeho příbuzných má velkou nedůvěru k elfům. Přesto nabídne svou sekyru Frodovi k službám, a dokonce se snaží poměrně trpělivě snášet přítomnost elfa ve Společenstvu.


Obrazek


Obrazek

GlumObrazekObrazek

Obrazek

Haldir

Obrazek
Obrazek

Theoden

Obrazek


Obrazek

Obrazek

Legolas

Obrazek


Elfové žijí dlouho a Legolas zná hraničáře Chodce už dávno a ví o jeho pravé totožnosti. Jako mnozí z jeho lidu má nedůvěru k trpaslíkům, takže vztah mezi ním a poslem ereborských trpaslíků Gimlim, bude zpočátku napjatý.

Legolas přináší do Společenstva prstenu řadu jedinečných a užitečných dovedností. Elfové mají dar pohybovat se po zemi lehčeji než kterýkoli jiný národ ve Středozemi, a tak Legolas dovede běhat rychle a bez námahy i v nejdrsnějším terénu a téměř nezanechává stopy ani v čerstvě napadaném sněhu. Jako lesní elf se dokonale vyzná v lesích, dokáže přečíst i nejnepatrnější stopy zanechané ptáky a zvířaty. Vidí také dál a jasněji než ostatní z Devíti pěších a je skvělým střelcem z elfského dlouhého luku.

Legolas má také dva elfské nože: dlouhé, bílé, s čepelemi zdobenými filigránem. Jsou to dokonalé zbraně, protože elfové vyrábějí nejostřejší čepele ve Sředozemi.

Obrazek

Obrazek

Pipin

Obrazek

Peregrin Bral – kterého každý v Kraji zná jako Pipina – je nejmladší ze čtyř hobitů ve Společenstvu Prstenu. Jako Frodův druhý a Smíškův první bratranec žije od narození v Kraji a zatím z něj nevystrčil nos.

Jeho nejbližší přítel je Smíšek – tvoří nerozlučnou dvojici. Díky své rozvernosti, která je nutí vyvádět všelijaké kousky a žertíky, jsou už léta postrachem Hobitína a okolí. Události jako Bilbova oslava stojedenáctin, kde pivo teče proudem a pořádá se ohňostroj, skýtá spoustu příležitostí, jak se dostat do nějaké šlamastiky. Popravdě Pipin málokdy bývá strůjcem těchto příhod, obvykle jen slepě následuje Smíška. Je prostoduchý, milý a nemálo pošetilý, a tak je asi ze všech Frodových společníků nejméně připraven na nebezpečí a temnotu, které ho na jeho pouti potkají. Přestože na začátku představuje Pipin spíš přítěž než přínos, brzy dostane do rukou elfský meč a bude ho muset použít na obranu svou i svých přátel. A také ho použije.

Obrazek

Obrazek

Sam


Obrazek

 

Sam Křepelka je po svém otci Peckoslavovi (známém jako Kmotr) zahradník a celý život strávil v Hobitíně a okolí. Přestože s přáteli poznal díky houbaření a loupežným výpravám za zeleninou celé sousedství, nikam dál zatím necestoval, ačkoli ho okouzlovali Bilbovy vzrušující příběhy. Protože se staral o zahradu Dna pytle, vyposlechl spoustu Bilbových vzpomínek na dobrodružné putování do ciziny, kde potkal všelijaké prapodivné obyvatele Středozemě. Sama nejvíce zaujali elfové.

Samův zájem upoutala také číšnice v oblíbeném hobitínském hostinci U Zeleného Draka. Růža Chaloupková je jednou z nejhezčích hobitek v Kraji, ale Sam je naneštěstí příliš stydlivý na to, aby se s ní sblížil, i když ho přátelé povzbuzují a škádlí.

 

Klidný, pevný a spolehlivý Sam byl odjakživa dokonalým společníkem pro svého přítele a pána, Froda Pytlíka, kterému je naprosto oddán. Jako hobit s velkým srdcem (a velkou chutí k jídlu) odmítne Sam zůstat doma, když se Frodo vydává na svou pouť, přestože zpočátku není jasné, jakými dovednostmi a vlastnostmi může přispět ke zdaru výpravy. Je to sice praktický a věrný chlapík, ale není ani kdovíjak chytrý, ani není na pohled žádný hrdina, a s mečem také zacházet neumí.

 

Okolnosti však dovedou udělat hrdiny i z těch nejnepravděpodobnějších osob. V Samově případě možná přetaví tvrdohlavost v železné odhodlání a urputnou věrnost v mimořádnou statečnost.

 

Sam Křepelka je po svém otci Peckoslavovi (známém jako Kmotr) zahradník a celý život strávil v Hobitíně a okolí. Přestože s přáteli poznal díky houbaření a loupežným výpravám za zeleninou celé sousedství, nikam dál zatím necestoval, ačkoli ho okouzlovali Bilbovy vzrušující příběhy. Protože se staral o zahradu Dna pytle, vyposlechl spoustu Bilbových vzpomínek na dobrodružné putování do ciziny, kde potkal všelijaké prapodivné obyvatele Středozemě. Sama nejvíce zaujali elfové.

Samův zájem upoutala také číšnice v oblíbeném hobitínském hostinci U Zeleného Draka. Růža Chaloupková je jednou z nejhezčích hobitek v Kraji, ale Sam je naneštěstí příliš stydlivý na to, aby se s ní sblížil, i když ho přátelé povzbuzují a škádlí.

 

Klidný, pevný a spolehlivý Sam byl odjakživa dokonalým společníkem pro svého přítele a pána, Froda Pytlíka, kterému je naprosto oddán. Jako hobit s velkým srdcem (a velkou chutí k jídlu) odmítne Sam zůstat doma, když se Frodo vydává na svou pouť, přestože zpočátku není jasné, jakými dovednostmi a vlastnostmi může přispět ke zdaru výpravy. Je to sice praktický a věrný chlapík, ale není ani kdovíjak chytrý, ani není na pohled žádný hrdina, a s mečem také zacházet neumí.

 

Okolnosti však dovedou udělat hrdiny i z těch nejnepravděpodobnějších osob. V Samově případě možná přetaví tvrdohlavost v železné odhodlání a urputnou věrnost v mimořádnou statečnost.

Obrazek

Obrazek

 Saruman
Obrazek

Čaroděj Saruman Bílý, pán Železného pasu, je největší z bratrstva Istari. Zasvětil mnoho času studiu týkajícímu se Prstenů moci, a zejména Vládnoucího prstenu – jak vznikl, jak přecházel z ruky do ruky a zapadl do neznáma – a je přesvědčený, že najde-li jej on a jeho Řád, budou ho právě oni moct nejlépe použít proti rostoucí moci Temného pána.

Sarumanovým domovem je Orthank, obrovská věž vytesaná z nerozbitného černého obsidiánu, která nahoře ústí ve čtyři rohy. Věž Orthank stojí uprostřed Železného pasu, strategické pevnosti, která ovládá pozici mezi Mlžnými horami a Rohanskou branou. Její hlavní obranu tvoří kruhová zeď z rostlé skály. Nikdo kromě Sarumana neví, že Železný pas je domovem jednoho z vzácných vidoucích kamenů, palantíru, veliké koule z černého kamene, s jejíž pomocí může čaroděj sledovat, co dělají a kde se pohybují jak spojenci, tak nepřátelé po celé Středozemi.

Obrazek

Obrazek

Sauron
Obrazek
Smíšek

Obrazek


Smělmír Brandorád je synem Rádovského pána, takže pochází z jedné z nejpřednějších a nejzámožnějších rodin v Kraji. Víc je však znám jako Smíšek, což odpovídá jeho veselé povaze.

 
Je jeden z nejbližších přátel Froda Pytlíka. Potrpí si na kanadské žertíky a často má spoustu problémů – zejména se svým bratrancem Peregrinem Bralem, známějším jako Pipin.

 

Jako všichni hobiti rád jí, pije a baví se. Jeho životní zkušenosti se prozatím omezovaly na houbařské výpravy a loupeže zelí či mrkve na polích sedláků z okolí, například sedláka Červíka. Jakmile se jedná o nějaké dobrodružství, Smíška Brandoráda nikdo neudrží.

 

Smíšek samozřejmě nemá potuchy, kolik nebezpečí ho čeká, když se přidá k Frodově výpravě, ale hobiti jsou překvapiví chlapíci a jejich nejlepší vlastnosti vycházejí najevo zejména v hrozivých situacích. Ozbrojen ostrým elfským nožem, který dostane od Hraničáře přezdívaného Chodec, Smíšek brzy pozná skutečný význam slova „dobrodružství“.

Obrazek

Obrazek


Princ Legolas, jehož jméno znamená v elfštině „Zelený lístek“, je synem krále Thranduila z Lesní říše. Připutoval na jih na Elrondovu radu jako posel lesních elfů, kteří obývají sever velkého lesa zvaný Temný hvozd. Tento kdysi krásný les je teď prolezlý skřety, vlky a temnými bludnými duchy zotročenými Temnou mocí.